Izvšni odbor

Marko Mujan (predsjednik)

Zvonko Koštro (podpredsjednik)

                             (podpredsjednik)

Robert Anđušić (član)

Željko Kordić Kenza (član)

Ivo Kvestić (član)

Drago Maškarić (član)

Periša Obradović (član)

Branimir Petrak (član)

Denis Tešanović (član)

Đuro Šabadin (član)