Izvšni odbor

Marko Mujan (predsjednik)

Zvonko Koštro (podpredsjednik)

 Periša Obradović (podpredsjednik)

Robert Anđušić (član)

Dragan Klepo (član)

Željko Kordić Kenza (član)

Ivo Kvestić (član)

Drago Maškarić (član)

Periša Obradović (član)

Branimir Petrak (član)

Dinko Tomić (član)

Đuro Šabadin (član)