Izvješće 2015 Program 2016

Izvješće o radu Udruge branitelja Dubrovnika u 2015. godinu za Izvještajno-izbornu godišnju skupštinu 12.03.2016. godine, 17,00 sati, hotel „Adriatik“ i Plan rada UBD za 2016. godinu

A/ Izviješće o radu

Od osnivanja UBD 27.02.2015. godine u proteklom razdoblju su provedene slijedeće djelatnosti:

1. Nakon osnivanje Udruga je otvorila račun, a za što su zaslužni podpredsjednici IO UBD Dubravko Čikor i Boris Bečić. Uputili smo zahtjev za prostor, koji još nije riješen tako za sada koristimo prostore Udruge maloljetnih branitelja i Udruge branitelja Hrvatske a u susret nam izlazi i Udruga građana Lapad, tako da nam ovaj problem nije predstavljao prepreku u radu i djelovanje. Evo i danas ovu Skupštinu održavamo uz pomoć našeg člana IO Spasa Bilića i susretljivošću poslovodstva u hotelu „Adriatik“

2. Nabavili smo i nešto tehničkih pomagala. Dobili smo stolno računalo na čemu trebamo posebno zahvaliti našem članu IO Franu Kolundžiji.

3. Radili smo na širenje broja članova i on je za 50 % veći od osnivanja s tim da ima još puno onih koji su to neformalno jer nisu dostavili podatke, tako je i cijela Udruga PZO (Periša Obradović) ušla u UBD. Izradili smo zastavu UBD, iskaznice, naljepnice, prišivke-ambleme, i na prijedlog našeg člana IO Mara Masle kalendar UBD u manjem broju primjeraka čime smo prezentirani među braniteljima i našim prijateljima.

4. Rad UBD smo planirali na jedan novi način a to je da imamo Programe i rad kroz 10-tak Odbora, a to znači isto toliko predsjednika, koji su zaduženi za pojedinu problematiku tako da se svaki član UBD može uključiti u neki od Odbora svojim prijedlozima, željama ali što je najvažnije i izravnim sudjelovanjem u radu. Imamo začetke i pojedinih Klubova, kao što je onaj PZO ili teških invalida. Mogućnosti za rad i djelovanje su neograničene tako da se izbjegava uobičajeno stajanje sa strane i davanje primjedbi a omogući predlaganje i djelovanje svakoga člana.

5. U začetku je i uključivanje u UBD kroz pridruženo članstvo, u koje mogu ući građani a ponajprije mladi članovi što znači našu budućnost i otvara široke perspektive djelovanja, jednako kao i pitanje počasnih članova ili iskaznice članovima posthumno.

6. Jedan od povoda okupljanja članova UBD je bila i potpora 100% invalidima Domovinskog rata, tako se u više navrata išlo dati potporu Prosvjedu, kako pojedinačno, tako u manjim i većim skupinama a vrhunac je bio odlazak na veličanstveni skup potpore održan u Zagrebu 02. svibnja 2015. godine

7. Sudjelovali smo na primjeren način u obilježavanju obljetnica i značajnih datuma:
– s ostalim braniteljskim udrugama bili smo na prijemu kod oca biskupa Mata Uzinića i ovom prigodom UBD je naglasila potrebu dostojnog križnog puta od Grada do Imperijala
– obilježavanje Dana DNŽ 12.svibnja 2015.godine
– obljetnice deblokade Dubrovnika, Osojnik 26. svibnja 2015. godine, i sportski susret u nogometu između UBD i HVIDR-e, uz organiziranu uspješna humanitarna akcija za pomoć Mari Maltarić, koja je na žalost izgubila bitku sa bolešću,
– Hodočašće u Mariju Bistricu (4.10.)
– sudjelovanje predstavnika UBD (Masle i Curić) na komemoraciji za generala Blaga Zadra u Vukovaru i organizacija obilježavanja u Mokošici (Elezović) 16. listopada 2015. godine
– sjećanje na žrtvu Vukovara (16.-19.11.) članova UBD u Vukovaru i Dubrovniku,
– obilježavanja godišnjice Dana branitelja Dubrovnika 06.12. 2015. god. uz odlazak u škole i održavanje sata sjećanja na taj dan,
– sudjelovanje na Sv. Vlaha sa blagoslovljenim barjakom UBD,
– obilježavanja dana Državnosti republike Hrvatske u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije,
– sudjelovanje u obilježavanju Oluje – Dana Pobjede u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije,
– sudjelovanje u organizaciji i hodočašću Marijanskog zavjeta za Domovinu (Zoran Jović).

8. Poduzeli smo inicijativu da se krene napokon sa rješavanjem problema stambenog zbrinjavanja i zemljišta za branitelje na Nuncijati u čemu je najviše dao naš Amir Voloder, koji nije dočekao početak ostvarenja tih ciljeva jer ga u tome zaustavila smrt.

9. Dali smo potporu civilni strukturama i udrugama:
– jedna od prvih naših značajnih pobjeda bilo je angažiranje na očuvanju rijeke Omble od pogubne i skupe devastacije izgradnjom hidroelektrane. U tome smo potražili i dobili pomoć od strane zastupnika u EU Parlamentu gospodina Davora Škrleca a i od našeg prijatelja gospodina Vlaha Orepića u to vrijeme predsjednika udruge „Škanj“ (spriječila gradnju termoelektrane u dolini Neretve), od Vlaha, danas u ulozi Ministra MUP-a RH, imamo i u ovoj prigodi pozdrav i punu potporu,
– pomogli smo i izravno sudjelovali sa dijelom članova u prikupljanja potpisa povodom referenduma za referendum,
– uključili smo se se u promicanje ulaganja branitelja za spas i zaštitu Imunološkog zavoda,
– učestvovali na tribini za izgradnju Pelješkog mosta (događaj Komarna 11.07. 2015.)
– dali potpori UBD Društvu za zaštitu životinja Dubrovnik 27.10.2015. na Žarkovici i sudjelovali u prosvjedu pred GV.

10. Posebno bi istakao inicijativu za dostojan spomenik braniteljima na Pilama i osnivanje Muzeja Domovinskog rata na Srđu i iz priloženog izviješća Predsjednika Odbora za spomenike Petra Mihočevića izdvajam naglaske:
… već u travnju 2015. , na samom početku djelovanja UBD :- na inicijativu nekih udruga, i na traženje koncesionara nad brdom Srđ, upriličena je prezentacija projekta obnove Tvrđave Imperijal ;.. reagirao sam (Mihočević) u ime UBD, izjavivši investitorici Brinar da smo Imperijal obranili u krvi, da je naš, i ako itko može nešto davati, onda smo to mi, a ne obratno.
Uslijedilo je prvo javno priopćenje UBD-a i zahtjevi po pitanju Tvrđave Imperijal i osnivanja Muzeja Domovinskog rata, te sudbine Tornja kao mogućeg žrtvenog jarca u nečasnom rješavanju uspomena i digniteta Domovinskog rata preko braniteljskih leđa.
U daljnjim sastancima sa predstavnicima Grada, drugih udruga, i stvarateljima postojeće postave u Tvrđavi, UBD je izazvala javnu polemiku, podršku, bacila puno svjetla na projekt obnove Tvrđave, nebrigu gradskih vlasti za javno u korist vrlo osobnih materijalnih interesa, kršenje zakona i nepridržavanje odredaba Ugovora o koncesiji.
Manje zadovoljni, ali nikako manje ponosni, moraju biti branitelji, predloženim kompromisom iskamčenim od koncesionara putem Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
Branitelji su još jednom nagrađeni utješnom nagradom, a lokalna vlast pred javnošću ispala spasiteljem braniteljskih interesa.
U tom smislu, branitelji, i svo pučanstvo koje je prošlo ratne patnje, nažalost mora ostati oprezno po većini pitanja za koje im lokalne vlasti ponude rješenje.
U svibnju 2015. potaknula je UBD i pitanje tzv. ‘Spomenika braniteljima’ na Pilama.
Usprkos reakcijama branitelja, i ne samo UBD-a, gradska uprava našla je razloga da se ‘spomenik’ ne ukloni, a u proračunu za ovu godinu u biti ostavila kriminalni iznos od 800.000,00 kn za njegovo održavanje (polovina je prenamijenjena za druge potrebe, ali samo iz razloga donošenja proračuna tek polovinom godine).

11. Jedan od naših naj uspješnijih predsjednika Odbora Braco Elezović i sa njegovim podpredsjednikom Robert Anđušić, priredio nam je nedavno izvrsnu organizaciju Prve braniteljske predstave i promocije knjiga branitelja Vukovara Plavšića i Markuša. U tome su sudjelovali mladi iz KUD-a “Sveti Juraj” s Osojnika, klape Ragusavechia i Karaka, naš prijevoznik “Libertas”, klub Revelin, restoran “Taj Mahal” a posebna zahvala našem Ali Hasibu Alibegoviću.

12. UBD je sudjelovala u radu Foruma braniteljskih udruga Grada Dubrovnika, koji saziva Gradonačelnik Andro Vlahušić, kao i na sastancima predstavnika Braniteljskih udruga kod Predsjednika Gradskog vijeća Mato Franković, uspostavili smo uspješnu suradnju sa gradskima i županijskim tijelima uprave, gospodinom Katičićem i gospođom Skurić na realizaciji Projekata.

13. Što se tiče medija, naših istupanja i odnosa sa njima ,sigurno da je od Osnivačke skupštine UBD, naš rad i te kako zapažen i zabilježen do te mjere da smo od „lokalnih“ braniteljskih udruga sigurno bili najzastupljeniji a po ovom pitanju nadamo se da ćemo svoju ulogu još i bolje utvrditi. Naši stavovi su prezentirani u svim lokalnim tiskovinama i sliko-vidnim medijima bez razlike na njihovu sklonost. Na pokušaje napada i podmetanja prema UBD nikome nismo ostali dužni i iz svake takve polemike izašli smo kao pobjednici. Nikad nisu bili sigurni u to zastupa li nas vrtlar, doktor znanosti, pekar, arhitekt ili profesor a sigurno je svaki put u pitanju bio branitelj. Uz nas su i intelektualci domoljubi a ta priča je tek na početku.

B/ Plan rada UBD za naredno jednogodišnje razdoblje je prilično kratak budući nastavljamo sa svim djelatnostima gore nabrojanim i sličnim a nije potrebno ponavljati da ćemo na njima i dalje ustrajati.

Neke od već izraženih inicijativa bit će nam uz navedeno prioritetne a to su:

1. Projekt održavanja spomenika iz Domovinskog rata na području Grada i DNŽ

2. Projekt pokretanje internetske stranice a u budućnosti i braniteljskog portala Udruge branitelja Dubrovnika.

3. Angažiranje članova UBD u pomoći braniteljima u saniranju štete na opožarenom području.

4. Od obilježavanja obljetnica posebno se angažirati na Projektima sudjelovanje predstavnika UBD na komemoraciji za generala Blaga Zadra u Vukovaru i komemoraciji u Škabrnji.

5. Potakli smo inicijativu za dostojno obilježavanje Dana Branitelja 6.12.2016. u prigodi 25. obljetnice, kojom prigodom bi i evocirali i družili se uz prigodne programe.

6. Stav o projektu novoga primjerenog spomenika braniteljima na Pilama svi smo zajednički podržali i na tome dalje ustrajavamo.

7. Što se tiče pitanju Muzeja Domovinskoga rata naš stav je da on mora biti osnovni sadržaj i smješten u tvrđavi Imperijal za što ćemo se zalagati dosljedno, kao i za naš prijedlog da bi obnovu tvrđave trebalo preuzeti Društvo prijatelja dubrovačke starine.

8. Namjera da osnujemo jedan Ćasni vod UBD je aktuelna i iziskuje potrebne predradnje i odabir odgovarajućih odora što iziskuje i značajnija financijska sredstva.

9. Budući smo u našim namjerama istaknuli rad s mladima pokrećemo druženje djece i mladeži kroz zajedničko vježbanje i učenje samoobrane budući nam je u susret s prostorom dvorane izašla Dubrovačka bolnica (Dr. Ferri Certić)

10. U suradnji sa Dubrovačkom bolnicom na putu smo određivanja Koordinatora za branitelje, koji bi bio zadužen za pomoć i našao se pri ruci kod pregleda, prijema i liječenja u Bolnici.

Široko je polje mogućeg djelovanja i mogućnosti volontiranja u radu UBD su velike izravno preko Izvršnog odbora, različitih odbora, klubova i sekcija s toga ste uvijek dobro došli svi sa inicijativama ali i osobnim djelovanjem u njihovoj realizaciji. Puno je vas i do sada pomoglo u radu Udruge izravno ili na druge načine a uspjeh je da do sada nitko od članova nije izašao iz UBD. Broj članova raste pomalo ali sigurno što je pravi znak za uspjehe.
Vjerujemo da će Udruga još više biti u prilici po potrebi pomoći svojim članovima što nam je svima skupa trajna obaveza.

U moje i u ime članova Izvršnog odbora svima vama se zahvaljujem i vjerujem da ćete ovo Izviješće o rad i Plan rada prihvatiti

Predsjednik IO UBD
Marko Mujan, mag.pol.