Novosti

Grad Dubrovnik i UBD u obrani izvorišta rijeke Omble

Udruga branitelja Dubrovnika dio je još jedne velike pobjede u očuvanju obranjenih prirodnih resursa, u ovom slučaju izvorišta i rijeke Omble, budući je gradonačelnik Mato Franković, i Gradsko vijeće pod predsjedanjem Marka Potrebice, danas donijelo izuzetno značajnu odluku za koju smo se i mi iz UBD srčano zalagali.
Pored naše, Udruga branitelja Hrvatske iz Dubrovnika, također je dala svoj doprinos sudjelovanjem i davanjem primjedbi tijekom javne rasprave, koja je zbog primjedbi udruga ,inicijativa i građana morala biti dva puta ponovljena.

Prenosimo izjavu sa portala Dubrovačkog Lista:
“Gradonačelnik Mato Franković jasno je s Gradskog vijeća poručio kako je protiv izgradnje brze ceste preko Omble. Naime, tijekom obrazloženja odluke o zaštiti izvorišta Omble istaknuo je kako će se njome izvorište zaštititi, ali i onemogućiti daljnja devastacija kao i neki projekti koji nisu temeljeni na realnosti.
-To su želje koje ne mogu biti ostvarene jer bi trajno narušile prirodni krajobraz Rijeke dubrovačke. Riječ je o projektu brze ceste preko izvorišta koji nije realan, nije dobar niti je potreban građanima i Gradu – rekao je Franković dodavši kako vjeruje da će Gradsko vijeće, kad dođe trenutak za to, usvojiti deklaraciju o protivljenju jednom takvom projektu koji bi trajno uništio područje Rijeke dubrovačke, koja je u doba Republike služila kao mjesto odmora i uživanja, a onda se godinama devastirala.”
Nakon rasprava Odluka o zaštiti izvorišta Omble donesena je jednoglasno od strane svih Vijećnika.

Jednu od primjedbi upućenu Dubrovačko neretvanskoj županiji, u kojoj smo potpuno podžali izgradnju i trasu auto ceste do Osojnika, i bili protiv brze ceste preko izvorišta rijeke Omble, ispred Udruge, točnije Izvršnog odbora UBD, ovom prilikom navodimo:

“Javna rasprava Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strategijske studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna plana Dubrovačko-neretvanske županije je održana zbog primjedbi od kojih se jedna od najznačajnijih odnosila na prometna rješenja. Naime na prethodnoj raspravi Auto cesta do Osojnika preko teritorija Republike Hrvatske i povezivanje RH preko Pelješca, uz preduvjet izgradnje mosta je uz manje primjedbe prihvaćena i u glavnom ocijenjena velikim iskorakom i najboljom solucijom.
Primjedbe javnosti su se odnosile u potpunosti na prijašnji Plan u kojemu bila i brza cesta Osojnik (Dubrovnik) – granični prijelaz Karasovići (Konavle) s jednom varijantom i to onom sjevernim padinama Rijeke dubrovačke, koja bi u naselju Rožat premošćivala izvorište rijeke Omble. Javnost i udruge su ovaj prijedlog ocijenile potpunim promašajem.
Ta solucija je već prije zaradila izuzetno negativnu ocjenu -2. Prijedlogom, koji je ostavljen, kao prva varijanta stari je samo pomaknut nešto malo niže ali je još uvijek na izvorištu. Ide  iznad stambenih naselja Mokošice i sela Dračeva i Prijevora a prolazi samim rubom klizišta.  Približava se naseljima na 200 metara ne vodeći računa o životu stanovnika vezanom za obitavanje u jednom (zapadnom) i bavljenje poljoprivredom, kao životnom egzistencijom u drugom (istočnom) dijelu planirane trase. Neznatno pomicanje trase je kozmetički napravljeno ne bi li se tobože zaštitila prirodna životna staništa ugroženih životinjskih vrsta u nadzemnom i podzemnom području rijeke Omble ali se time još više, nego prijašnjim prijedlogom, izravno ugrozilo način i kvalitetu života svih stanovnika Rijeke Dubrovačke. Jedini što je “nova” varijanta ocijenjena s manje negativnom ocjenom -1.
Tek se dala naslutiti nekakva mogućnost trase u ispitivanju, koja bi mogla izaći izravno na most Dr F. Tuđmana, što bi bilo puno primjerenije i prihvatljivije makar se u slučaju potrebe paralelno uz postojeći napravio još jedan most „blizanac“ čime bi se prohodnost, vezana uz očito ciljano rješavanje prometa u tranzitu, udvostručila i time riješili praktično svi problemi, kako zbog stanovništva, tako i zbog očuvanja od zagađenja i buke zaštićenog prirodnog krajolika Rijeke Dubrovačke i posebno izvorišta Omble.
Sagledavanjem „Strateške studije utjecaja na okoliš“  može se vidjeti kako je u njenoj izradi sudjelovalo oko 30 vrhunskih domaćih a i stranih stručnjaka u potpunosti je bilo zanemareno da na ovom relativno malom i izuzetno uskom prostoru postoji 12 izvorišta pitke vode, koja bi presjekla planirana trasa čija gradnja ne samo da bi bila agresija na zemljište nego i mehaničkom izvedbom moguća smrt za te izvore što je potpuno nedopustivo. “Presušivanje“ nekih od izvorišta bi bilo ravno katastrofi i nad prirodom i nad ljudima.
Nakon te prethodne rasprave u najnoviji Plan je za ovu ponovljenu javnu raspravu uvrštena predložena varijanta, koja bi išla na most Franje Tuđmana i dalje sjevernim padinama Srđa do Brgata. Udruge, javnost a i Grad Dubrovnik na raspravi je ocjenjuju daleko manje štetnom uz mogućnost da prolazi što dalje od naselja moguće i podzemno ili ukopano što se preporuča a to je u prijedlogu vidljivo da će osjetljivim dijelom ići podzemno kroz tunele, čime bi njezin utjecaj na okoliš bio sveden na minimum. U studiji su sagledani mnogi aspekti no i izostavljen je jedan izuzetno značajan a to je pitanje sigurnosti s više aspekata od kojih je jedan i blizina državnoj granici s BiH i nama svima dobro poznatim Golubovim kamenom. Naime po međunarodnim uzusima blizina državne granice je za ovakvu cestu minimalno 500 metara. I u ovoj ponovljenoj raspravi na ovo pitanje struka nije imala odgovor.
Ponovljena rasprava je pokazala od strane sudionika, koji su o ovom aspektu raspravljali, da se iz nekih razloga friziraju ocjene za varijantu preko izvora Omble i to pravda metodologijama, koje su valjda one iste po kojima je zanemareno 12 izvora vode na trasi kojom bi prošla brza cesta. Jednako tome je i ocjena da su dva (2) ljetnikovca na trasi varijante ponad sjevernih padina Srđa značajnije i više od petnaest (15) ljetnikovaca na trasi koja prolazi sjevernim padinama Rijeke dubrovačke i iznad izvorišta Omble. Javnost se oštro  usprotivila toj u najmanju ruku čudnoj logici i ustvrdila da je kriva, ili procjena, ili njeno subjektivno tumačenje od strane stručnih lica, ili je pak ona pogrešno odabrana. Bez da idemo u spekulacije i bavimo se odgonetanjem razloga i interesa sigurno je da će udruge, inicijative i građani nakon iskazivanja primjedbi, pisanja predstavki poduzeti u slučaju ignoriranja poduzeti daljnje korake pa ako treba i rušiti “stručne” ekspertize i odabrane metodologije. Nadamo se da će jedan fijasko i cijena ponovljene Javne rasprave, kojoj je prethodila i ponovljena stručna ekspertiza i izrada studija biti dovoljna i da se neće ići na dalj nje doigravanje trošeći strpljenje, izuzetan trud i resurse onih koji se za boljitak Grada bore amaterski bez da za svoj trud imaju kune naknade a na žalost ispada protiv struktura i stručnjaka koji su za to još i debelo plaćeni. Mi i dalje vjerujemo da je sve to proces ispravljanja krive politike i da će napokon odgovorni i stručnjaci krenuti skupa s javnošću i građanima rušiti privatne spekulacijske i ne rijetko kriminalne projekcije u korist za razvoj prihvatljivih i građanima prijateljskih rješenja za boljitak prije svega djece i mladih.”

Fotografija: Ahmet Kalajdžić