Novosti

UBD na obnavljanju spomen obilježja poginulim braniteljima Sustjepana

Danas je veća skupina članova Udruge branitelja Dubrovnika iskoristila lijepo vrijeme i od jutra do u sumrak obavila radove na uređenju i obnavljanju izgleda spomen obilježja poginulim braniteljima Sustjepana, koja su sad osvježena poliranjem kamena i natpisa na njima.
Kako je pri tom bilo može se vidjeti na fotografijama i video zapisu. Ovo je inače planirano u skladu s Programom, koji je nakon prošlogodišnje stanke u financiranju, koja nas nije bila spriječila da dovršimo uređenje spomenika na Gromači, uspješno realizirano sredsvima što ih je odobrio i dodijelio Grad Dubrovnik. S obzirom da nam je u planu obnoviti u ovoj godini još jedno spomen obilježje na području Orašca sve su pripreme za posao, koji predviđamo (bez obavljenih pripremnih radnji) realizirati u dva dana.
O tome ćemo izvijestiti na ovim stranicama kad sve bude gotovo.
Posebno smo ponosni što ćemo obnoviti ovu memoriju a radi se o izuzetnoj priči koju simbolizira.

« od 2 »